Aparat propriu

Primar: Bocșaru Cosmin
Viceprimar: Ţîru Daniel
Secretar: Brănescu Adrian
Consilier personal al primarului: Florescu Nicolaie din 21.03.2019
Consilier Superior Compartiment Achiziţii, Relaţii cu Publicul: Mitroi Octavian-Daniel
Consilier asistent Compartiment Cadastru și Registru Agricol: Goagea Victor, din 07.04.2017
Consilier asistent Compartiment Cadastru și Registru Agricol: vacant din 22.03.2019
Referent Superior Compartiment Cadastru și Registru Agricol: Popescu Grigorie
Referent Superior Compartiment Cadastru și Registru Agricol: vacant din 18.05.2019
Consilier Superior Compartiment Autoritatea Tutelară și Asistenţă Socială: temporar vacant
Consilier Asistent Compartiment Financiar Contabilitate: Matei Ilie-Cristian, din 22.05.2017
Consilier Asistent Compartiment Impozite și Taxe: Floarea Nicoleta-Irina, din 02.10.2017
Referent Asistent Compartiment Impozite și Taxe: Georgescu Mirela, din 22.05.2019
Consilier Debutant Compartiment Impozite și Taxe: vacant
Bibliotecar: vacant din 09.11.2018
Guard: Ţîrlea Nicoliţa