Aparat propriu

Primar: BOCŞARU Cosmin din 01.07.2016
Viceprimar: CONSTANTIN Nicolae din 23.11.2020
Secretar General UAT: BRĂNESCU Adrian
Consilier personal al primarului: vacant din 15.09.2023
Consilier Superior Achiziţii publice: MITROI Octavian-Daniel
Consilier Principal Compartiment Cadastru și Registru Agricol: GOAGEA Victor, din 12.04.2021
Consilier Superior Compartiment Cadastru și Registru Agricol: FLORESCU Nicolaie din 25.07.2019
Consilier Debutant Compartiment Cadastru și Registru Agricol: NEAGOE Elena-Lavinia din 03.05.2023
Referent Superior Compartiment Cadastru și Registru Agricol: vacant din 18.05.2019
Consilier Superior Compartiment Autoritatea Tutelară și Asistenţă Socială: temporar vacant
Consilier Principal Compartiment Financiar Contabilitate: MATEI Ilie-Cristian, din 20.05.2021
Consilier Principal Compartiment Impozite și Taxe: DINCĂ Nicoleta-Irina, din 20.05.2021
Referent Principal Compartiment Impozite și Taxe: GEORGESCU Mirela, din 01.09.2022
Consilier Asistent Compartiment Impozite și Taxe: DOVLECIOAICA Marian-Gabriel, din 06.03.2023
Bibliotecar: ŢÎRLEA Gabriela-Mariana din 12.09.2019
Guard: ŢÎRLEA Nicoliţa

TABEL SALARII 31.03.2024

TABEL SALARII 30.09.2023

TABEL SALARII 31.03.2023

TABEL SLARII 30.09.2022

TABEL SALARII 31.03.2022

TABEL SLARII 30.09.2021

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA (ROI)

Dispozitie actualizare ROI 2024

REGULAMENT DE ORGANIZARE si FUNCTIONARE (ROF)