Comisii de specialitate

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A LOCALITĂŢII, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ:
          1.  RADA IOAN  – PREŞEDINTE
          2.  NINCIULEANU MIREL – SECRETAR
          3.  CONSTANTIN  NICOLAE – MEMBRU
         
2. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIA SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT:
  1. PUCHIN MARIN – PREŞEDINTE
  2. IOJA MIHAI – SECRETAR
  3. BOCŞARU DORU – MEMBRU
          
3. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENILOR:
  1. ŢÎRU DANIEL  – PREŞEDINTE
  2. DASCĂLU ŞTEFAN – SECRETAR
  3. TISTU FLORIN – MEMBRU