Comisii de specialitate

1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT A LOCALITĂŢII, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ:
          1.    – PREŞEDINTE: TISTU FLORIN
          2.   – SECRETAR: ROŞCA ŞTEFAN
          3.   – MEMBRU: ŢÎRU DANIEL
         
2. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIA SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT:
  1.  – PREŞEDINTE: TOŞA GHEORGHE
  2.  – SECRETAR: DOVLECIOAICA CRISTINEL
  3.  – MEMBRU: POPESCU MARIN
          
3. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETĂŢENILOR:
  1.   – PREŞEDINTE: POPESCU NICOLAE
  2.  – SECRETAR: CONSTANTIN NICOLAE
  3.  – MEMBRU: DINA MARIN