Hotărâri Consiliul Local anul 2019

HCL 1-2019 Reţea şcoalară 2019

HCL 2-2019 Plan lucrări ajutor social 2019

HCL 3-2019 Raport analiză incendii Sem.II 2018

HCL 4-2019 Cont de incheiere exercitiu bugetar 2018

HCL 5-2019 Mandatare reprezentant ADI Apa Valcea

HCL 6-2019 Alegere presedinte de sedinta

HCL 7-2019 Insusirea listelor de inventar

HCL 8-2019 Reorganizaerea SVSU

HCL 9-2019 Angajare avocat proces MDRAP

HCL 10-2019 Constituire buget local 2019

HCL 11-2019 Organigrama si statul de functii

HCL 12-2019 Numar asistenti personali 2019

HCL 13-2019 Salariile de baza functionari publici si personal contractual 2019

HCL 14-2019 Lista de investiti 2019

HCL 15-2019 Consum combustibil 2019

HCL 16-2019 Prelungire contract inchiriere cabinet medical

HCL 17-2019 PAAR 2019

HCL 18-2019 Plan masuri colectare selectiva deseuri primarie

HCL 19-2019 Angajare avocat proces

HCL 20-2019 Alegere presedinte de sedinta

HCL 21-2019 Actualizare nomenclator stradal 2019

HCL 22-2019 Inchiriere spatiu medicina de familie

HCL 23-2019 Alocare bani reparatii dispensar si sediu primarie

HCL 24-2019 Insusire Acord de cooperare audit intern

HCL 25-2019 Modificare delegare serviciu de salubrizare 2019

HCL 26-2019 Virare credite

HCL 27-2019 Alocare bani Ziua Comunei

HCL 28-2019 Executia bugetara trim.II 2019

HCL 29-2019 Modificare organigrama si stat de functii

HCL 30-2019 Vouchere vacanta angajati 2019

HCL 31-2019 Desemnare reprezentant AGA ADI APA VALCEA

HCL 32-2019 Mandatare reprezentant AGA ADI APA VALCEA

HCL 33-2019 Raport de analiza incendii sem.I 2019

HCL 34-2019 Rectificare 1 buget local 2019

HCL 35-2019 Modificare Lista investitii 2019

HCL 36-2019 Modificare organigrama 2019

HCL 37-2019 Alegere Presedinte sedinta

HCL 38-2019 Alocare bani reparatii

HCL 39-2019 Executie buget local trim III 2019

HCL 40-2019 Alocare 1000 lei jucarii gradinita

HCL 41-2019 Completare lista investitii 2019

HCL 42-2019 Plan de actiune sezon rece 2019-2020

HCL 43-2019 Alegere presedinte sedinta

HCL 44-2019 Desemnare colector autorizat deseuri ambalaje

HCL 45-2019 Contractare lucrari Modernizare sistem de iluminat public

HCL 46-2019 virare credite intre capitole buget local 2019

HCL 47-2019 Impozite si taxe 2020

HCL 48-2019 aderare serviciul public de audit intern ACOR Sibiu

HCL 49-2019 insusire acord cooperare ACOR

HCL 50-2019 cobtributie compartiment audit intern ACOR Sibiu

HCL 51-2019 alocare bani Pom de iarna

HCL 52-2019 acord tripartit colectare ambalaje

HCL 53-2019 Virari credite

HCL 54-2019 Plata lucrari Remservice

HCL 55-2019 Alegere presedinte sedinta

HCL 56-2019 Utilizare excedent 2019

HCL 57-2019 Alegere presedinte sedinta

HCL 58-2019 Rectificare 2 buget local 2019

Înapoi la Hotărâri