Raportări Financiare anul 2016

active si datorii 30.06.2016

active si datorii 30.09.2016

Anexa03Restransa 30.09.2016

Anexa30bCodXXLunara cod73 31.12.2016

Anexa30bCodXXLunara cod74 31.12.2016

bilant 30.06.2016

bilant 30.09.2016

Bilant 30.12.2016

bilant 31-12-2016

Cont executie cheltuieli D 30.06.2016

Cont executie cheltuieli F 30.06.2016

Cont executie cheltuireli D 30.09.2016

Cont executie cheltuireli F 30.09.2016

Cont executie venituri D 30.06.2016

Cont executie venituri D 30.09.2016

Cont executie venituri F 30.06.2016

Cont executie venituri F 30.09.2016

CHELTUIELI 31.12.2016

DDSLunar-Anexa30 31.12.2016

DDSLunar-Anexa30 cod 42 31.12.2016

flux extins 30.09.2016

plati rest 1 30.06.2016

plati rest 2 30.06.2016

Plati restante Lacusteni 04.2016