Raportări Financiare anul 2016

Cont de incheiere exercitiu bugetar 2016

active si datorii 30.06.2016

active si datorii 30.09.2016

Anexa03Restransa 30.09.2016

Anexa30bCodXXLunara cod73 31.12.2016

Anexa30bCodXXLunara cod74 31.12.2016

bilant 30.06.2016

bilant 30.09.2016

Bilant 30.12.2016

bilant 31-12-2016

Cont executie cheltuieli D 30.06.2016

Cont executie cheltuieli F 30.06.2016

Cont executie cheltuireli D 30.09.2016

Cont executie cheltuireli F 30.09.2016

Cont executie venituri D 30.06.2016

Cont executie venituri D 30.09.2016

Cont executie venituri F 30.06.2016

Cont executie venituri F 30.09.2016

CHELTUIELI 31.12.2016

DDSLunar-Anexa30 31.12.2016

DDSLunar-Anexa30 cod 42 31.12.2016

flux extins 30.09.2016

plati rest 1 30.06.2016

plati rest 2 30.06.2016

Plati restante Lacusteni 04.2016